باشگاه خبرنگاران/ یک گله گوسفند که در حال عبور از خیابانی در جمهوری قره چای و چرکس روسیه بودند اتفاق دلخراشی برایشان رقم خورد.
یک راننده در اقدامی دیوانه وار صبر نکرد تا گله گوسفندان از خیابان عبور کند و با سرعت زیاد این حیوانات را زیر گرفت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید