آخرین خبر/ این پیرمرد 70 ساله که دچار اختلال شنوایی است، بر لب سکوی قطار نشسته و بخاطر مشکل شنوایی اش متوجه ورود قطار نمی‌شود. مامور سکو هنگام ورود قطار بی معطلی پیرمرد را عقب می‌کشد و به خاطر این اقدامش پاداش نیز دریافت می‌کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید