آخرین خبر/ یک اسلوموشن دیدنی و مهیج از لحظات شکار موش توسط شاهین و جغد؛ میدان دید عقاب ها و اکثر پرندگان شکاری چهار تا پنج برابر بیشتر از انسان است...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید