آخرین خبر/ نحوه تولید شیرینی و کیک به صورت مکانیزه را در این ویدئو ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید