آخرین خبر/ وقتی یک میلیاردر چینی میره طلا فروشی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید