آخرین خبر/ اولش فکر میکرد کلاغ گرسنه اش هست و چیزی برای خوردن میخواد ولی...ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید