آخرین خبر/ لحظات دیدنی دیدار دوباره یک جفت قو که به علت بیماری مدتی از هم دور بودند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید