راه راه/ سیل ویرانگر رسید و خانه ها ویران شدند
آب، گل آلوده شد وَ ماهیان عطشان شدند

آب گل آلوده ماهی های خوبی می دهد
در پیِ این حادثِه تمساح ها گریان شدند

این همه باران به ناگه کرد پر دریاچه را
مرد و زن از این فراوانی بسی حیران شدند

یک نفر از پشت میزش داد زد من بوده ام
با تدابیری که کردم رودها درمان شدند

شاهکاری کرده ام دریاچه ها پر آب گشت
ابر ها هم چون مرا دیدند پر باران شدند

کارگردان نمایش های هندی تا شنید
گفت هندی ها مرید کشور ایران شدند

علی علوی مهر

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید