آخرین خبر/ لحظه کنده شدن پوشش سیمانی یک خانه در چین بر اثر باد نه چندان شدید!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید