باشگاه خبرنگاران/ یک مراسم مذهبی در افغانستان با اتفاق عجیبی که در آن به وقوع پیوست برای دقایقی بهم خورد.یک مار به محلی که مداح حضور داشت، رفته بود. وجود این حیوان سمی باعث فرار مداح شد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید