توریسم آنلاین/ برای معماران ،کلیساها همیشه منبع بوده است برخی از آنها با جزئیات عالی تزئین می شوند و بعضی هم از شدت سادگی با پیچیدگی کلیساهای سنتی قابل مقایسه نیستند.
کلیسای متفاوتی در اطراف بورگلون –بلژیک- وجود دارد که هم از نظر معماری خاص و حتی اسم غیرعادی هم دارند.
سبک معماری کلیسا چیزی بین سنتی و مدرن با هم است و نام آن «خواندن بین خطوط» است.
کلیسا در سال ۲۰۱۱ توسط «پیترجان گیجز» و «آرنات وان وارنبرگ» برای کمپین «هنر در هوای آزاد» ساخته شد.
کلیسا از ۱۰۰ ها صفحه فلزی با ضخامت نیم اینچ ساخته شده که در کل ۳۰ تن آهن و ۲ هزار میله دارد که صفحات فولادی را به هم متصل کرده است.
چشم انداز کلیسا کاملا به زاویه دید شما بستگی دارد که گاهی اوقات غول پیکربه نظر می رسد و گاه سبک و روی هوا است و خارج از داخل دیده می شود و برعکس.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید