باشگاه خبرنگاران/ کوتاه کردن مو با آتش یک روش جدید و عجیب غریب است که در آن آرایشگر با ابزارهای مخصوص و حرارت آتش موها را کوتاه می کند.
هرچند این نوع روش بیشتر در کشور هند مشاهده شده اما یک پیرایشگر ایرانی نیز موی مشتریان خود را با حرارت فندک و آتش کوتاه می کند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید