مهر/ آیات پایانی سوره حشر به واسطه شمردن نام‌های پروردگار جذابیت زیادی دارد. استاد متولی عبدالعال اری مشهور مصری نیز این آیات را بسیار زیبا تلاوت کرده و اثر ماندگاری را بجا گذاشته است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید