کلیپو/ پرتغالی ها اولین استعمارگرانی بودند که برای استعمار ایران وارد آب های خلیج فارس شدند. در سال 1507 میلادی بود که جزیره هرمز به همراه بندرعباس و جزیره قشم به تصرف پرتغالی ها درآمد. هرچند 116 سال بعد امام قلی خان، سردار صفوی، با شجاعت تمام به آنها حمله کرد و این جزیره زیبا را از پرتغالی ها پس گرفت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید