کلیپو/ به زندگی پر فراز و نشیب یکی از عجیب ترین خزندگان جهان یعنی ایگوانای آبی نگاهی می اندازیم. زندگی این خزندگان از همان ابتدا و در لحظات اولیه سر از تخم در آوردن، با چالشی عجیب و دلهره آور همراه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید