باشگاه خبرنگاران/ محققان بر این اعتقادند که در مواجهه با گربه سانان بزرگ مانند شیر، ببر، پلنگ و... نباید به آنها پشت کرد و اگر روبه آنها بایستید شانس زنده ماندتان بیشتر خواهد بود. این جانداران وحشی تمایل دارند اکثر حملات خود را زمانی انجام دهند که طعمه حواسش به آنها نباشد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید