آخرین خبر/ هر دفعه هواپیما میاد باید کار و تعطیل کنن برن کنار!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید