مهر/ یک شرکت طراحی آلمانی دیواری انیمیشنی ابداع کرده که به حرکات کاربر واکنش نشان می دهد. یک شرکت طراحی، دیواری ابداع کرده که نسبت به حرکات کاربر واکنش نشان می‌دهد. شرکت طراحی آلمانی Buro Achter April این دیوار را ساخته است.

کد خبر 4616925

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید