آخرین خبر/ تمساحی که برای آفتاب گرفتن اومده بود روی خشکی و غافل از دو شیر نابالغ که با همکاری هم شکارش کردند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید