آخرین خبر/ ریختن میلیون‌ها تیله پلاستیکی موسوم به Sahde Balls در آب در کالیفرنیا برای محافظت از مخزن‌ها و منابع آبی ساخته شده و باعث کاهش سرعت تبخیر آب می‌شود. همچنین مانع از فرود پرندگان در آب می‌شود که نزدیک معادن سمی زندگی می‌کنند و نشستن آنها باعث سمی شدن آب می‌شود.
.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید