باشگاه خبرنگاران/ یک بزمجه توسط محیط بانان در شاهرود نجات داده شد.
یک بزمجه که در چاه افتاده بود توسط محیط بانان شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان نجات داده شد.
بزمجه‌ها گردن‌دراز، دُم و پنجه‌های قوی دارند. بیشتر بزمجه‌ها گوشت‌خوار هستند. تا کنون نزدیک به ۷۳ گونه بزمجه در جهان شناسایی شده است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید