آخرین خبر/ استاد وحیدپور: آیا بچه های روزه اولی در صورت تشنگی می توانند مقداری آب بخورند؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید