انتخاب/ در طول تاریخ ماجراهای عجیب و همزمان متعددی رخ داده اند که برخی از این ماجراها در نوع خود منحصر به فردند. ماجرای تیمور لنگ و هیتلر نیز از همین ماجراها است. در تاریخ 19 ژوئن 1941، زمانی که سه باستان شناس از اتحاد جماهیر شوروی محل دفن باستانی تیمور لنگ را بررسی می کردند، یک کتیبه اسرار آمیز یافتند.

روی این کتیبه تاریخی به قلم تیمور لنگ این متن نوشته شده بود؛ "هر شخصی که آرامگاه من را باز کند، یک متهاجم بسیار وحشتناک تر از من را تجربه خواهد کرد." شاید این متن به ظاهر یک متن بی محتوا و بی معنا به نظر برسد اما واقعیت این است که درست سه روز بعد اتحاد جماهیر شوروی توسط هیتلر مورد حمله قرار گرفت.

تیمور مغول که به عنوان تیمور لنگ شناخته می شود بنیانگذار سلسله تیموریان در ایران و آسیای مرکزی در اواخر قرن 14 است.آرامگاه او در سمرقند ازبکستان واقع شده است. اما شاید کمتر فردی تصور می کرد که پیشگویی تیمور در مورد قبرش بتواند باعث شود سه روز بعد، هیتلر عملیات "بارباروسا" را راه اندازی کرده و بزرگترین حمله نظامی به اتحاد شوروی را در نظر بگیرد.

اما اجازه دهید یک بار دیگر ماجرا را از دریچه ای منطقی تر نگاه کنیم. در دوران باستان روشی رایج برای ترساندن مهاجمان و افراد دشمن، بالاتر از حد جلوه دادن قدرت دیکتاتورها بود. بر همین اساس نیز طرفداران، وابستگان و اطرافیان تیمور با تشکیل دادن این کتیبه سعی کرده بودند مزار وی را از تاخت و تاز دشمنان حفظ کنند.

افزون بر این چنین کتیبه ای باعث می شد بسیاری از افراد همچنان از تیمور بترسند و به قلمرو وی تاخت و تاز نکنند. اما همزمانی این ماجرا با حمله هیتلر نیز مثل میلیاردها اتفاق همزمان دیگر، یک اتفاق بوده است. در بسیاری از منابع ذکر شده که تیمور حمله هیتلر ا پیش بینی کرده بود یا با هیتلر تله پاتی داشته است. اما واقعیت این است که این همزمانی رخدادها موضوعی است که هر روز در سراسر جهان رخ می دهد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید