خراسان/ بلبل، سربازهای گل را «خوار» می‌دید!
* روزها در انحصار «هفته» هستند.
* بندپایان هم دارای «سلول» هستند.
* آدم «راه بلد» بی وسیله به فضا می‌رود!
* باران هم ویرانی‌های سیل را به گردن ابر انداخت.
* جیب‌ها از دست گرانی قالب «تهی» کرده‌اند.
* فوتبالیست با پول توپ چک‌هایش را «پاس» کرد!


نویسنده : رضا وارسته


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید