آخرین خبر/ همیشه دعا کنید اسب سفید آرزوهاتون قبل از اومدن یه بوق بزنه!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید