خبرآنلاین/ فوران آتشفشان سینابونگ در سوماترای اندونزی، توده ای از خاکستر و دود به ارتفاع ۷ کیلومتر را در هوا منتشر کرده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید