آخرین خبر/ این هم اون خرچنگی که گفتم سواد داره و می نویسه هیچ کس باور نکرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید