k ٢.١
١

آخرین خبر/ جغد برفی؛ لانۀ خود را روی زمین می سازد. این پرنده برای ساخت لانۀ خود بسیار دقیق عمل می کند. محل ساخت لانۀ این پرنده باید دید خوبی داشته باشد تا جغد بتواند به راحتی محیط اطراف خود را زیر نظر دارد و منبع غذایی خود را تأمین کند تا مجبور نباشد به مدت طولانی از لانۀ خود خارج شود.
گوش های این جغد به مانند سایر جغدها با یکدیگر موازی نیست و همین امر کمک می کند تا از طریق صدا شکارشان را بهتر پیدا کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید