نمناک/مرد کشاورزی که برای آخرین بار در کنار رودخانه لیکر واقع در سیاک اندونزی دیده شده بود، بعد از مدتی هیچ اثری از او در روستا وجود نداشت و به همین دلیل اهالی روستا تصمیم گرفتند به دنبال او در جنگل بگردند که باز هم اثری از او نتوانستند پیدا کنند. اما چند روز بعد بقایای دردناکی از تکه های بدن او در کنار رودخانه کشف شد!

کشف بقایای جسم این مرد کشاورز در حاشیه رودخانه لیکر، دلیلی بر این شد تا روستائیان تمساح غولپیکری که در این رودخانه زندگی می کرد را به دام بیندازند و در طی یک کار گروهی این اقدام را در کنار رودخانه انجام دادند و تمساح غولپیکر را تسخیر کردند. در نهایت آنها برای کشف بقایای جسد این مرد کشاورز شروع به شکافتن شکم تمساح کردند!

در ابتدا شاید تنها تعداد کمی از روستائیان بر این باور بودند که با شکافتن شکم تمساح می توانند بقایای جسد مرد کشاورز را که هنوز نامش منتشر نشده است را پیدا کنند و برخی دیگر چنین باوری نداشتند! با این حال بعد از شکافتن شکم تمساح غولپیکر، روستائیان با بقایای جسد این مرد روستایی و کشاورز روبرو شدند و فورا از شکم تمساح به کیسه منتقل کردند.

اما در کنار داستان غم انگیز کشف بقایای جسد مرد مسن از شکم تمساح، برخی از مقامات حمله روستائیان به تمساح را که یکی از بزرگترین گونه ها در این منطقه بود را کار اشتباهی دانستند و رئیس این ناحیه گفت که در این منطقه حمله تمساح به انسان اتفاقی کاملا نادر است و این برای اولین بار می باشد که شاهد چنین اتفاقی دردناک هستیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید