اسپوتنیک/ مرد 99 ساله‌ ایتالیایی بعد از دیدن نامه ‌ی‌ 60 سال پیش همسر 96 ساله‌ اش به عشق قدیمی‌ اش، او را بعد از 77 سال زندگی مشترک طلاق داد.واکنش های کاربران نسبت به این طلاق متفاوت است.
عده ای از کاربران عنوان کردند که شک ندارند یه رگ او ایرانی بوده است. عده ای دیگر از کاربران عنوان کردند که چرا خانم نامه عاشقانه گذشته خود را تا این سن نگه داشته است.
در مقابل عده ای ای دیگر از کاربران معتقدند که این مرد نباید حساس می شد و باید از این نامه که تاریخ انقضای آن مربوط به سال ها پیش است، می گذشت و زندگی خود را خراب نمی کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید