باشگاه خبرنگاران/ یکی از خطرناک ترین شکارچیان محیط زیست، تمساح است و این حیوان درنده تاکنون جانوران و حتی انسان های زیادی را شکار کرده است.این خزنده آرواره های بسیار قدرتمندی دارد و اگر طعمه خود را بگیرد دیگر رهایی از دندان هایش تقریبا غیر ممکن است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید