توریسم آنلاین/ «تد لات» هنرمند و طراحی است که کارهایش در حوزه تاریخ چوب در فرهنگ و معماری است. تد مبلمان خانگی قدیمی را به مدلهای معماری تبدیل می کند.
تد درباره آثارش می گوید : «انگیزه و دلیل من برای ساخت این اشیا این است که چیزهای عادی و روزمره را به چیزهای غیرعادی تبدیل کنم.»
آثار او در تعداد زیادی از نمایشگاههای انفرادی به نمایش در آمده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید