آخرین خبر/ این فرد‌ در حال کار با دستگاه شست و شوی خودروی الکتریکی بود که دچار برق گرفتگی شد . خوشبختانه او توانست برق دستگاه را قطع کند و زنده بماند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید