شهر حدیث/ امام على علیه ‏السلام :
منفورترین بندگان نزد خداى سبحان دانشمند زورگو است .

غرر الحکم : 3164 منتخب میزان الحکمة : 76

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی