توریسم آنلاین/ صخره های «بین بریج» مجموعه ای از جزایر کوچک صخره ای اند که در سواحل جنوب شرقی جزیره سانتیاگو در مجمع‌الجزایر گالاپاگوس قرار دارند.
یکی از این جزایر یک دهانه آتشفشانی است که از فشرده شدن خاکستر آتشفشانی تشکیل شده و آب دریا به آن نفوذ کرده است. با تشکیل این دریاچه آب شورسبز-آبی گله های بزرگ فلامینگو به آن جذب می شوند. جزایر گالاپاگوس از جزایر آتشفشانی نزدیک به استوا در اقیانوس آرام در حدود یک هزار کیلومتری قاره آمریکای جنوبی و بخشی از اکوادور است. جدایی جزایر و احاطه شدن با جریان سه اقیانوس منجر به شکل گیری گونه های گیاهی و جانوری عجیب شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی