باشگاه خبرنگاران/ مجسمه سازی آن هم با کاغذ چندان آسان به نظر نمی‌رسد به ویژه وقتی از هیچ ابزاری برای ساخت آن استفاده نشود و فقط به تا کردن باید اکتفا کرد. این هنری است که بدون تمرین، دقت و حوصله میسر نمی‌شود. "یوتو یاماگوچی" فردی است که کتاب‌های ضخیم را به زمینه‌ی اصلی خلاقیت خود تبدیل کرده و بدون استفاده از هیچ گونه قیچی یا کاتر، صفحات کتاب را تا کرده و در نهایت مجسمه‌های بسیار مبتکرانه و زیبا خلق می‌کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید