آخرین خبر/ گربه حسود یعنی این!/ به گفتۀ فیلمبردار که صاحب گربه هم هست، این گربه پیش تولد فرزند صاحبش همیشه در کانون توجه بوده است. اما از زمانی که نوزاد به دنیا می آید توجه‌ها از او صلب می شود و این باعث حسادتش به نوزاد می شود. برای همین این گربه حسود، حتی موقع خواب هم کنار کودک می‌نشیند و طلب توجه می کند. آنقدر که صاحب او مجبور شده یگ گهواره جدا برای گربه اش درست کند تا شاید کمی از حسادت او بکاهد. مادر نوزاد گفته ما رسما در حال نگهداری از دو نوزاد هستیم نه یکی!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید