آخرین خبر/ بلعیده شدن پیتون 6 متری توسط یک تمساح
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید