آخرین خبر/ ببینید سرش رو داخل دهان تمساح میزاره و تمساح فورا سرش رو بین آروارهایش فشار میده و حالا حالا بیخیال نمیشه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید