روزنامه شهروند/ علی کریمی از همان اول زیاد اهل حرف زدن نبود. برای همین بعد‌ها که اموجی رواج پیدا کرد، تمام تلاشش ‏را کرد تا بتواند از این طریق پیامش را به مخاطب برساند. بیشترین اموجی مصرفی علی آقا اون دستی است ‏که وسطش حالت سوراخ پیدا کرده و اونی که دارد می‌خندد و لپ‌هایش گل انداخته. البته اونی که از شدت ‏خنده دارد گریه می‌کند. علی کریمی در همان کانالی عضو است که پرویز پرستویی هم عضو آن است و طبق ‏توافقی نانوشته، پست‌های اعتراضی را یکی درمیان او و پرستویی در اینستاگرام خود می‌گذارند و هر روز بر ‏شدت محبوبیت خود می‌افزایند. او همان‌طور که در زمان فوتبالش، نوید یک مارادونای جدید را به ما می‌داد، ‏در زمان بازنشستگی هم نوید یک مایلی‌کهن چغر و بد بدن را به ما می‌دهد. او البته گاهی هم حرف حق ‏می‌زند، اما متاسفانه چون در گفت‌وگوی زنده نمی‌تواند از اموجی استفاده کند، کسی به خوبی متوجه حرف‌هایش ‏نمی‌شودما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید