انتخاب/ پلیس استرالیا حدود 400 کیلوگرم کوکائین را در یک بیل مکانیکی پیدا کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که قاچاقچیان قصد داشتند با این روش مواد مخدر را وارد خاک استرالیا کنند.
یک تیم قاچاقچی موفق شدند نزدیک به 400 کیلوگرم کوکائین را داخل یک بیل مکانیکی به استرالیا وارد کنند اما پلیس استرالیا این عملیات را شناسایی و مواد مخدر را از بیل مکانیکی خارج کرد.
به نظر می رسد همزمان با پیشرفت تکنولوژیهای نیروهای پلیس، قاچاقچیان نیز از روشهایی جدید برای دور زدن نیروهای پلیس و ارسال مواد مخدر به نقاط مختلف استفاده می کنند و روش اخیر نیز یکی از عجیب ترین و در عین حال زیرکانه ترین روش ها محسوب می شود.
این بیل مکانیکی که برای حمل مواد مخدر از آفریقای جنوبی استفاده شده است و به گفته مقامات کوکائین موجود در این بیل مکانیکی حدود 144 میلیون دلار ارزش داشته است. شارون هوی، معاون کمیسیون عملیات نیروی دریایی استرالیا، گفت: "افسران ما تکنولوژی بسیار پیشرفته ای را در اختیار دارند و با کمک این تکنولوژی مخفی ترین مواد مخدر را شناسایی می کنند. بنابراین ماموران موفق شدند مواد مخدر موجود در ماشین ها را نیز شناسایی کنند."
این بزرگترین محموله مواد مخدری است که طی سالهای اخیر با کمک جاسازی در انواع خودرو کشف می شود. فیلمی از گارد ساحلی استالیا شان می دهد که چگونه افسران موفق شدند این مواد جاسازی شده در بیل مکانیکی را روی آب ردیابی کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید