آخرین خبر/ ظاهرا پرنده‌ها تنها حیواناتی نیستند که روی شاخه های درخت زندگی می‌کنند. بزهایی وجود دارند که به راحتی از درخت بالا می روند. البته آن ها این کار را برای تفریح انجام نمی‌دهند. آن‌ها از درخت‌های ده‌متری ارقان بالا می‌روند تا از برگ و میوه این درخت تغذیه کنند. این بزها تمام میوه را می‌بلعند و بعد قسمت‌های هضم‌نشدنی را دفع می‌کنند و روستاییان از این قسمت‌ها را برای تولید روغن ارقان استفاده می کنند. این بزها به لطف انعطاف‌پذیری بالا و شکل خاص سم‌هایشان می توانند به راحتی از درخت و حتی دیوارهای عمودی بالا بروند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید