٤٤٨
١

مشرق/ تصاویری از قلعه ای 1000 ساله در اسپانیا که محل زندگی مسلمانان بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید