ایران/ پزشکان ویتنامی موفق شدند که یک پروانه را پس از گذشت 3 روز از گوش یک مرد بیرون بکشند.
این مرد ویتنامی که هویتش فاش نشده از درد گوش رنج کشیده و به پزشک مراجعه کرده است.
بنا بر گزارش های رسیده این مرد متوجه ورود پروانه به گوشش نشده اما هنگامیکه شنوائیش دچار مشکل شده پس از سه روز تحمل نزد پزشک رفته و دکتر وی نیز پس از انجام عکس و رادیولوژی متوجه حضور حشره در گوش بیمار شده و آنها را از گوش بیرون کشیده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید