k ١.٥
٢

مشرق/ فصل عروسهای دریایی در لبنان آغاز شده و دسته های بزرگ عروس دریایی هجوم آورده اند. علیرغم اسم زیبای این آبزی، نیش آن بسیار دردناک و متورم کننده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید