آخرین خبر/ یک رکورد گینس بامزه در کشور ژاپن از بزرگ ترین و طولانی ترین سازه تاب 150 عددی با شرکت کودکان ژاپنی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید