آخرین خبر/ این طوطی برای یه فروشنده ی مواد مخدر در برزیل بوده است.وقتی پلیس می رسیده،به صاحبش خبر می داده
و صداش می زده که پلیس اومد. اونم فرار میکرده
پلیس حالا طوطی رو دستگیرش کرده بابت همکاری با باند فروش مواد مخدر دستگیر کرده است!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید