خراسان/ متین در حال مطالعه بود اما تمام برق ها رفت. او بدون این که از شمع یا چراغ قوه و ... استفاده کند در تاریکی محض به مطالعه ادامه داد. چطور ممکن است؟


پاسخ معمای مطالعه در تاریکی:
متین نابیناست و با استفاده از خط بریل در حال مطالعه بوده است برای همین در تاریکی به مطالعه ادامه داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید