خراسان/ اسمیت و بِن به همراه ۴ نفر از دوستانشان در یک خانه زندگی می‌کنند. یک روز، «بِن» به خانه بر می‌گردد و متوجه می‌شود که «اسمیت» مرده و روی مبل افتاده است. کارآگاه که وارد صحنه قتل می‌شود، چهار نفر دیگر را تحت بازجویی قرار می‌دهد:
دیوید: به مدت دو ساعت در آشپزخانه بوده است.
کریس: داخل اتاق خود مشغول نقاشی کشیدن بوده است.
ویلیام: سه ساعت در استخر شنا می‌کرده است.
جان: مشغول مطالعه کتاب بوده است.
بازرس از همه می‌خواهد تا کف دست‌هایشان را به او نشان دهند تا از این طریق متوجه شود چه کسی در این میان دروغ می‌گوید. کارآگاه چگونه قاتل را پیدا می‌کند؟
پاسخ معمای کارآگاه باهوش:
اگر ویلیام سه ساعت در استخر بوده باشد پس باید پوست دست او چروک باشد که نیست. پس قاتل است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید