توریسم آنلاین/ نوردلینگن شهری در ایالت باوریای –آلمان- است که مدل شهرسازی آن با دیگر شهرهای دنیا تفاوت دارد.
این شهر زیبای قرون وسطی در دهانه شهاب سنگی به عرض ۲۵ کیلومتر و عمق یک هزار و ۵۰۰ متری قرار دارد.
این دهانه در حدود ۱۴٫۵ میلیون سال پیش پس از برخورد یک شهاب سنگ شکل گرفت.
سالها اعتقاد بر این بود که ساکنان وسط شهر دچار افسردگی می شوند که در سال ۱۹۶۰ دو دانشمند به نامهای شومیکر و چائو اثبات کردند ،افسردگی ناشی از تاثیرات شهاب سنگ بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید